Success stories

SMART START B&H: Association "Zumba with Dila and Nina"

Association "Zumba with Dila and Nina" has been participating in Children Film Festival Zenica

Association "Zumba with Dila and Nina" has been participating in Children Film Festival Zenica in November according to realization of project activities. This Festival gathers all the children of the city that enjoys in singing and dancing. During it we have presented our project activities to the community. We have danced and socilalized together. After the presentation, the children from "Dom- porodica" have watched the movie in the cinema.

All activities from this organization you can follow on: https://www.facebook.com/Zumba-sa-Dilom-544941575579090/


Udruženje "Zumba s Dilom i Ninom" je u mjesecu novembru u sklopu realizacije projektnih aktivnosti učestvovala na Dječijem Film Festivalu Zenica. Ovaj festival okuplja svu djecu grada koja se druže kroz pjesmu i ples. Prilikom realizacije predstavili smo svoj rad zajednici. Zajedno sa djecom grada Zenice smo plesali i družili se. Nakon nastupa su djeca iz J.U. "Dom- porodica" Zenica prisustvovala na projekciji crtanog filma. 

Sve aktivnosti ove organizacije možete pratiti na: https://www.facebook.com/Zumba-sa-Dilom-544941575579090/